Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Blokowanie klawiszy i ekranu

background image

Blokowanie klawiszy i ekranu

Chcesz uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni

lub torbie?
Naciśnij klawisz zasilania.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

6

background image

Wskazówka: Zamiast naciskać klawisz zasilania, możesz nacisnąć dwukrotnie ekran, jeśli

ta funkcja jest włączona. Aby włączyć funkcję dwukrotnego dotknięcia, na ekranie

startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

dotknij, a następnie przełącz opcję Budzenie na wartość Wł.

. Funkcja

dwukrotnego dotknięcia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o

dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Ustawianie automatycznej blokady klawiszy i ekranu

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

ekran blokady > Ekran wyłącza się, kiedy minie, a następnie wybierz czas, po upływie

którego zostanie włączona automatyczna blokada klawiszy i ekranu.