Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki USB

background image

Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki USB
Bateria została częściowo naładowana w fabryce, ale przed pierwszym włączeniem telefonu

konieczne może być jej ponowne naładowanie.
Upewnij się, że ładujesz telefon przy użyciu kompatybilnej ładowarki USB. Ładowarki mogą

być sprzedawane osobno.
1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej. W razie konieczności podłącz kabel USB

do ładowarki.

2. Podłącz końcówkę micro-USB kabla ładowarki do telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7

background image

3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę od telefonu i od gniazdka

sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć nawet 20 minut, zanim na

wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania.

Wskazówka: Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego

gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane.

Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania

oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.
Upewnij się, że komputer jest włączony.
Najpierw podłącz kabel USB do komputera, a następnie do telefonu. Gdy bateria będzie

już w pełni naładowana, najpierw odłącz kabel USB od telefonu, a następnie od

komputera.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas

rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na

nową. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, w celu

wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.