Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Klawisze Wstecz, Start i Szukaj

background image

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj ułatwiają korzystanie z urządzenia.
• Aby zobaczyć, które aplikacje są otwarte, naciśnij i przytrzymaj . Następnie możesz

przełączyć aplikację lub zamknąć programy, których nie używasz.

• Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij . Telefon zapamiętuje wszystkie aplikacje

i strony internetowe otwierane od chwili ostatniej blokady ekranu.

• Aby przejść do ekranu startowego, naciśnij . Otwarta aplikacja pozostanie aktywna w

tle.

• Aby przeszukać sieć lub znaleźć jakieś materiały w swoim telefonie, naciśnij .
• Aby sterować telefonem za pomocą głosu, naciśnij i przytrzymaj , a następnie

wypowiedz komendę.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest

dostępna na stronie www.windowsphone.com.