Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Wyświetlanie zawartości ekranu za pomocą sieci Wi-Fi

background image

Wyświetlanie zawartości ekranu za pomocą sieci Wi-Fi
Wyświetlaj materiały z ekranu telefonu za pomocą sieci Wi-Fi na kompatybilnym telewizorze,

monitorze lub projektorze, aby oglądać je na większym ekranie.
Wyświetlanie ekranu na projektorze za pomocą Wi-Fi nie jest obsługiwane w niektórych

modelach telefonów. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Drugie urządzenie musi obsługiwać technologię Miracast.
Wyświetlanie treści chronionych prawami autorskimi może podlegać ograniczeniom.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > wyświetl mój ekran.

2. Dotknij urządzenia, z którego chcesz skorzystać.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

107

background image

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Wskazówka: Aby zmienić orientację wyświetlanego ekranu, dotknij Zaawansowane >

Orientacja zewnętrznego ekranu.
Wskazówka: Aby po dotknięciu ekranu telefonu wyświetlić kropkę na ekranie, na którym

wyświetlasz materiały (np. podczas prezentacji w programie PowerPoint), dotknij

Zaawansowane, a następnie przełącz opcję Pokaż dotyk na wartość Wł.

.