Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Dostosowywanie dźwięku

background image

Dostosowywanie dźwięku
Wzmocnij basy lub dostosuj inne pasma, aby czerpać więcej przyjemności ze słuchania.
Dostosowywanie dźwięku nie jest możliwe w przypadku słuchania radia lub korzystania

z akcesoriów wyposażonych w Bluetooth.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > audio.

2. Aby dostosować dźwięk, przesuń palcem do opcji korektor i przesuwaj pasma wedle

własnego uznania. Możesz także wybrać jedno z domyślnych ustawień korektora.

Wskazówka: Aby uzyskać podobną głośność odtwarzania w przypadku utworów

muzycznych i filmów wideo, przesuń palcem do opcji ulepszenia, a następnie ustaw

Wyrównywanie poziomu dźwięku na pozycję Wł.

.