Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ustawianie alarmu

background image

Ustawianie alarmu
Telefonu można używać jako budzika.

Dotknij Alarmy.
1. Dotknij .

2. Uzupełnij szczegóły dotyczące alarmu, ustaw godzinę i dotknij .

Wskazówka: Chcesz się budzić przy dźwiękach ulubionego utworu? Podobnie jak w

przypadku pozostałych dźwięków powiadomień, możesz dodać do telefonu własne

dźwięki i dowolnie dostosować alarmy.

Aby alarm zadziałał, telefon musi być włączony, a głośność ustawiona na odpowiednim

poziomie.

Wskazówka: Po przypięciu aplikacji Alarmy do ekranu startowego można szybko

sprawdzić godzinę kolejnego aktywnego alarmu. Kafelek musi być co najmniej średniego

rozmiaru.

Odkładanie alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać od razu po usłyszeniu alarmu, dotknij odłóż. Przed drzemką możesz

zmienić jej czas.

Wskazówka: Naciskając klawisz wstecz , można włączyć drzemkę na 2 minuty.

Wyłączanie alarmu

Dotknij Alarmy i wybierz dla alarmu wartość Wył.

.

Usuwanie alarmu

Dotknij alarmu i .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

50