Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Przełączanie widoków kalendarza

background image

Przełączanie widoków kalendarza
Chcesz zobaczyć podgląd spotkań zaplanowanych w danym dniu lub tygodniu? Chcesz

zaplanować wakacje? Możesz przeglądać kalendarz, korzystając z różnych widoków.
Dotknij Kalendarz.
1. Aby przełączać widoki: dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny, dotknij . W widoku

tygodniowym lub miesięcznym dotknij dnia, by zobaczyć wszystkie wydarzenia.

2. Aby przełączać dni, tygodnie, miesiące lub lata, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo. Aby

szybko przejść do określonego miesiąca danego roku, w widoku lat przesuń palcem do

wybranego roku, a następnie dotknij miesiąca.

Wskazówka: Jeśli zezwolisz aplikacji kalendarza na używanie Twojej lokalizacji, możesz

także sprawdzać prognozy pogody w widoku dziennym lub tygodniowym.

Sprawdzanie listy zadań

Dotknij

> zadania.