Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Dodawanie terminu

background image

Dodawanie terminu
Nie chcesz zapomnieć terminu? Dodaj go do kalendarza.
Dotknij Kalendarz.
1. Dotknij .

2. Wpisz szczegóły i ustaw godzinę.

3. Aby dodać czas trwania, przypomnienie lub częstotliwość terminu cyklicznego danego

wydarzenia, dotknij więcej szczegółów.

4. Po zakończeniu dotknij .

Wskazówka: Aby edytować wydarzenie, dotknij wybranego wydarzenia i je przytrzymaj,

dotknij edytuj, a następnie edytuj szczegóły, które chcesz zmienić.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

Podczas tworzenia wydarzenia dotknij więcej szczegółów > dodaj osobę > , wybierz

odpowiednie kontakty, a następnie dotknij .
Możesz wysyłać zaproszenia na spotkanie do wszystkich kontaktów z adresem e-mail.
Tworzenie wydarzenia w innym kalendarzu

Domyślnie Twoje wydarzenia są zapisywane w kalendarzu na koncie Microsoft. Jeśli korzystasz

ze wspólnego kalendarza wraz z innymi członkami rodziny, możesz błyskawicznie utworzyć

wydarzenie i udostępnić je innym użytkownikom kalendarza. Aby zmienić kalendarz podczas

tworzenia wydarzenia, dotknij kolejno więcej szczegółów > Kalendarz i kalendarza, którego

chcesz użyć.

Przykład: Możesz utworzyć wydarzenie w kalendarzu, który współużytkujesz z innymi

osobami, np. w kalendarzu Pokój rodzinny lub służbowym, aby wybrane osoby wiedziały,

kiedy Twój czas jest zajęty.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

51

background image

Zmiana własnego statusu w wydarzeniu

Jeśli chcesz, aby inne osoby wiedziały, kiedy nie masz czasu lub przebywasz poza biurem,

dotknij więcej szczegółów > Stan i wybierz status. Twoim statusem domyślnym jest wolny.
Usuwanie terminu

Dotknij terminu i go przytrzymaj, a następnie dotknij usuń.