Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Automatyczna aktualizacja daty i godziny

background image

Automatyczna aktualizacja daty i godziny
Możesz ustawić w telefonie automatyczną aktualizację daty, godziny i strefy czasowej.

Automatyczna aktualizacja to usługa sieciowa, która może być niedostępna w zależności od

regionu lub usługodawcy sieciowego.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

data+godzina.
Przełącz opcję Ustaw datę i godzinę automatycznie na wartość Wł.

.

Wskazówka: Chcesz zmienić format godziny? Włącz lub wyłącz zegar 24-godzinny. Aby

zmienić sposób wyświetlania dat, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > region.

Ręczna aktualizacja daty i godziny

Przełącz opcję Ustaw datę i godzinę automatycznie na wartość Wył.

, a następnie

edytuj datę i godzinę.
Ręczne aktualizowanie strefy czasowej podczas pobytu za granicą

Przełącz opcję Ustaw datę i godzinę automatycznie na wartość Wył.

, a następnie

naciśnij pozycję Strefa czasowa i lokalizacji.