Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zmiana głośności

background image

Zmiana głośności
Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka Twojego telefonu w hałaśliwym otoczeniu lub dźwięk

dzwonka jest zbyt głośny, możesz zmienić poziom jego głośności.
Użyj klawiszy głośności. Maksymalny poziom głośności wynosi 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25

background image

Domyślnie klawisze głośności sterują głośnością alarmów i przypomnień.
Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić

urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do

złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do

użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.
Jeśli słuchawki zostały podłączone, klawisze głośności regulują głośność dzwonka i

multimediów w tym samym czasie. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.
Zmiana głośności multimediów i aplikacji

Naciśnij klawisz głośności, dotknij , a następnie dotknij paska głośności multimediów i

aplikacji, aby ustawić żądany poziom głośności. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.
Przełączanie na tryb cichy

Naciśnij klawisz głośności i dotknij > . Aby wyłączyć tryb cichy, dotknij .

Wskazówka: Jeśli nie chcesz, aby Twój telefon wibrował, dotknij . Aby zmienić inne

ustawienia dźwięków, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij

WSZYSTKIE USTAWIENIA > dzwonki+dźwięki.