Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Używanie telefonu w trybie samolotowym

background image

Używanie telefonu w trybie samolotowym
Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, po

włączeniu trybu samolotowego nadal masz dostęp do muzyki, filmów i gier offline.
Tryb samolotowy zamyka połączenia z siecią komórkową i wyłącza bezprzewodowe funkcje

urządzenia. Funkcja służąca do dokonywania płatności i biletowania, jeśli obsługiwana przez

urządzenie, może pozostać aktywna. Stosuj się do instrukcji i wymagań dotyczących

bezpieczeństwa ustalonych np. przez linie lotnicze, a także do wszelkich obowiązujących

przepisów. Tam, gdzie jest to dozwolone, w trybie samolotowym możesz połączyć się z siecią

Wi-Fi, aby, na przykład, przeglądać internet lub włączyć Bluetooth i udostępnianie NFC.

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > tryb samolotowy.

2. Przełącz opcję Stan na wartość Wł.

.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

26