Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Przełączanie między widokami i aplikacjami

background image

Przełączanie między widokami i aplikacjami
Nie masz wszystkich potrzebnych aplikacji na ekranie startowym? Przesuń palcem do menu

aplikacji, aby je znaleźć, albo sprawdź, jakie aplikacje są obecnie uruchomione, i przełączaj je.
Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo na

ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.

Wskazówka: Aby szybko znaleźć aplikację, dotknij dowolnej litery w menu aplikacji, a

w kolejnym menu dotknij pierwszej litery lub znaku nazwy żądanej aplikacji.

Wyświetlanie, przełączanie i zamykanie otwartych aplikacji

Aby wyświetlić otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj . Aby przełączyć aplikację, przesuń

palcem do odpowiedniej aplikacji i dotknij jej. Aby zamknąć aplikację, z której już nie

korzystasz, dotknij .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

23