Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Wykonywanie zrzutu ekranu

background image

Wykonywanie zrzutu ekranu

Możesz wykonywać zrzuty ekranu i używać ich w formie zdjęć.
1. Naciśnij jednocześnie klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

40

background image

2. Aby wyświetlić zrzuty ekranu lub zarządzać nimi, dotknij Zdjęcia > albumy > Zrzuty

ekranu.