Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Używanie klawiatury i podpowiedzi

background image

Używanie klawiatury i podpowiedzi
Podczas pisania telefon podpowiada wyrazy, dzięki czemu możesz pisać szybciej i lepiej.

Podpowiedzi wyrazów są dostępne w wielu językach.
Gdy zaczniesz pisać, telefon podpowie Ci możliwe wyrazy. Jeśli żądane słowo znajduje się w

pasku podpowiedzi, wybierz je. Aby wyświetlić więcej propozycji, przesuń palcem w lewo.

Wskazówka: Jeśli proponowane słowo jest napisane czcionką pogrubioną, telefon

automatycznie użyje go, aby zamienić wpisane przez Ciebie słowo. Jeśli słowo jest

nieprawidłowe, dotknij go, aby zobaczyć pierwotnie wpisane słowo oraz inne

propozycje.

Poprawianie słowa

Jeśli zauważysz słowo o niepoprawnej pisowni, dotknij go, aby zobaczyć propozycje

poprawek.
Dodawanie nowego słowa do słownika

Jeśli żądanego słowa nie ma w słowniku, napisz i naciśnij je oraz znak + na pasku propozycji.

Telefon zapamiętuje kilkukrotnie wpisane nowe słowo.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

47

background image

Wyłączanie podpowiedzi

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, a następnie dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > klawiatura. Dotknij klawiatury i usuń zaznaczenie pola wyboru Podpowiadaj

tekst.