Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pobieranie gier, aplikacji i innych elementów

background image

Pobieranie gier, aplikacji i innych elementów
Gry, aplikacje i inne elementy możesz pobierać bezpłatnie, ale możesz też je kupować.
1. Dotknij Sklep.

2. Dotknij elementu, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

3. Jeśli obok elementu jest widoczna cena, dotknij kup, lub — aby wypróbować go bezpłatnie

przez określony czas — dotknij wypróbuj. Jeśli dany element jest bezpłatny, dotknij

zainstaluj.
Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.
4. Należy zalogować się na koncie Microsoft (o ile nie zrobiono tego wcześniej).

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Wskazówka: Jeśli pobieranie nie powiedzie się, sprawdź ustawienia daty i godziny.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element bądź kontynuować

przeglądanie dalszej zawartości. Typ elementu decyduje o jego lokalizacji w pamięci telefonu:

muzykę, filmy i podkasty można znaleźć w aplikacjach Muzyka, Wideo, podkasty, gry znajdują

się w usłudze Gry, natomiast aplikacje są dostępne w menu aplikacji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementu, skontaktuj się z jego wydawcą.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

56

background image

Wskazówka: Do pobierania większych plików używaj połączenia Wi-Fi.

Wskazówka: W widoku głównym Sklep w prawym górnym rogu ekranu zobaczysz

powiadomienie z informacją, dla ilu pobranych przez Ciebie aplikacji, gier i innych

materiałów są dostępne aktualizacje.

Jeżeli pobrana aplikacja nie obsługuje języka ustawionego w Twoim telefonie, będzie miała

domyślnie włączoną obsługę w języku angielskim (USA). Jeśli w telefonie zostało ustawionych

kilka języków, a aplikacja jest dostępna w jednym z nich, zostanie pobrana wersja w języku

obsługiwanym przez telefon.

Wskazówka: Możesz także użyć komputera do przeglądania zawartości Sklepu

Windows Phone i pobierania materiałów na telefon. Przejdź na stronę

www.windowsphone.com i przeglądaj lub wyszukuj aplikacje oraz gry.
Wskazówka: Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu z systemem Windows Phone 8.1,

możesz zarządzać pobieranymi przez nie grami i aplikacjami oraz ustawieniami w

witrynie Moja rodzina. Aby skonfigurować usługę Moja rodzina, przejdź do strony

https://www.windowsphone.com/family, zaloguj się do konta Microsoft za pomocą

adresu e-mail i hasła zarówno swojego, jak i dziecka, a następnie wykonaj podane

instrukcje.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Więcej informacji o funkcjach i

dostępności usługi znajduje się w sekcji Porady na stronie www.windowsphone.com.
Dostępność aplikacji i gier może zależeć od wieku dziecka.

Zobacz bieżące i poprzednie pobierania

Dotknij Sklep >

> pobieranie i przesuń palcem do opcji pobieranie, aby zobaczyć

bieżące pobieranie, lub do opcji historia, aby zobaczyć wcześniej pobrane aplikacje, gry i inne

materiały.