Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Skanowanie kodów lub tekstu

background image

Skanowanie kodów lub tekstu

Za pomocą aparatu w telefonie można skanować materiały, takie jak kody QR, kody kreskowe

czy okładki książek lub płyt DVD, i uzyskiwać dodatkowe informacje na temat elementów,

które telefon rozpoznał.
Funkcja wyszukiwania za pomocą usługi Vision jest obsługiwana w niektórych telefonach.

Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.
Dotknij klawisza Szukaj i dotknij .
1. Skieruj aparat na kod.

2. Dotknij wynik wyszukiwania, aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka: Trzymaj aparat nieruchomo i upewnij się, że skanowany element jest

całkowicie widoczny w wizjerze aparatu.
Przykład: Spróbuj zeskanować następujący kod i zobacz, co się stanie.

Tłumaczenie i wyszukiwanie tekstu w internecie

Skieruj aparat na tekst i dotknij opcji skanuj tekst, a następnie wybranych słów i dotknij opcji

tłumacz lub szukaj.
W niektórych językach funkcja ta może być niedostępna.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

49