Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zmiana ustawień ekranu Podgląd

background image

Zmiana ustawień ekranu Podgląd
Aby oszczędzać energię, ekran przechodzi do trybu gotowości, gdy nie używasz go aktywnie.

Ekran podglądu umożliwia łatwe sprawdzenie, po jakim czasie następuje wygaszenie ekranu.
Podgląd jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć

na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > Ekran podglądu.

2. Wybierz dla opcji Ekran podglądu wartość zawsze włączone.

Wskazówka: Dzięki temu łatwo wybudzisz telefon, nawet jeśli dostęp do klawisza

zasilania jest utrudniony, np. gdy telefon znajduje się w uchwycie samochodowym. Po

prostu dwukrotnie naciśnij ekran. Funkcja dwukrotnego dotknięcia jest obsługiwana w

niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

36

background image

Włączanie i wyłączanie funkcji dwukrotnego naciskania

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

dotknij. Wybierz dla opcji Budzenie ustawienie Wł.

lub Wył.

.