Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Więcej kafelków na ekranie startowym

background image

Więcej kafelków na ekranie startowym
Więcej aplikacji pod ręką – dodaj trzecią kolumnę kafelków na ekranie startowym.
Funkcja wyświetlania większej liczby kafelków nie jest obsługiwana przez niektóre modele

telefonów. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Jeśli na ekranie startowym Twojego telefonu są domyślnie dwie kolumny kafelków, możesz

dodać trzecią.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

ekran+motyw i w opcji Pokaż więcej kafelków wybierz ustawienie Wł.

.

Teraz możesz przesuwać kafelki i zmieniać ich wielkość, a także korzystać z nowej kolumny.