Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Przełączanie telefonu na tryb cichy

background image

Przełączanie telefonu na tryb cichy
Po włączeniu trybu cichego wyciszone zostają wszystkie dzwonki i sygnały. Używaj tego trybu,

na przykład gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.
Naciśnij klawisz głośności, aby zobaczyć pasek stanu głośności u góry ekranu, a następnie

dotknij .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

38

background image

Aby przejść na tryb cichy, dotknij .

Wskazówka: Nie chcesz włączać trybu cichego, ale nie możesz odebrać telefonu? Aby

wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz głośności. Jeśli została włączona

funkcja Obróć, by wyciszyć, wystarczy obrócić telefon ekranem do dołu. Aby włączyć

funkcję Obróć, by wyciszyć, na ekranie startowym przesuń palcem od góry ekranu do

dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > audio, w razie potrzeby przesuń palcem w

lewo i przełącz opcję Obróć, by wyciszyć na wartość Wł.

.

Wyłączanie trybu cichego

Dotknij .
Wyłączanie wibracji

Jeśli nie chcesz, aby Twój telefon wibrował, dotknij .