Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Personalizowanie ekranu startowego

background image

Personalizowanie ekranu startowego
Spersonalizuj ekran startowy — wybierz zdjęcie w tle, przypnij do ekranu startowego ulubione

aplikacje i inne elementy lub zmień rozmiar i rozmieszczenie kafelków. Aby optymalnie

wykorzystać przestrzeń ekranu głównego, pogrupuj aplikacje w folderach.
1. Aby dodać zdjęcie w tle, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, a następnie

dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > ekran+motyw > wybierz zdjęcie.

2. Dotknij zdjęcia, przytnij je według potrzeb, a następnie dotknij .

Wskazówka: A może chcesz dopasować kolory tła i kafelków do zdjęcia w tle? Dotknij

Tło lub Kolor wiodący. Aby udostępnić motyw i inne ustawienia we wszystkich

urządzeniach z systemem Windows, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do

dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > synchronizacja ustawień i w opcji motyw

wybierz ustawienie Wł.

.

Przenoszenie kafelków

Dotknij kafelka, go przytrzymaj oraz przeciągnij i upuść w nowej lokalizacji, po czym dotknij

ekranu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

33

background image

Zmiana rozmiaru i odpinanie kafelka

Aby zmienić rozmiar kafelka, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij ikony strzałki.
Kafelki mogą być małe, średnie lub szerokie. Im większy kafelek, tym więcej informacji się w

nim zmieści.

Aby odpiąć kafelek, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij .
Grupowanie kafelków w folderach

Dotknij kafelka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij i upuść u góry kafelka lub folderu, w

którym chcesz go umieścić. Aby otworzyć aplikację z folderu, dotknij folderu, a następnie

wybranej aplikacji. Aby zmienić nazwę folderu, dotknij jej i przytrzymaj, a następnie wpisz nową

nazwę. Aby usunąć folder, odepnij znajdujące się w nim kafelki.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

34

background image

Przypinanie aplikacji

Przesuń palcem w lewo, aby przejść do menu aplikacji, dotknij aplikacji i ją przytrzymaj, a

następnie dotknij przypnij do ekranu startowego.
Przypinanie kontaktu

Dotknij Kontakty, dotknij kontaktu i go przytrzymaj, a następnie dotknij przypnij do

ekranu startowego.
Aktualizacje przypiętych kontaktów będą widoczne na kafelku, a ponadto będzie można

połączyć się z nimi bezpośrednio z ekranu startowego.