Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych

background image

Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych

Chcesz oszczędzić na rachunkach za telefon? Możesz zaoszczędzić na opłatach za roaming

transmisji danych, zmieniając ustawienia danych mobilnych. Roaming transmisji danych

oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci nienależącej do Twojego

usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego. Łączenie się z internetem podczas

roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych. Twój

usługodawca sieciowy może pobierać stałą opłatę za transfer danych lub za rzeczywiste

wykorzystanie danych. Aby korzystać z optymalnej metody połączenia, zmień ustawienia sieci

Wi-Fi, danych mobilnych i pobierania poczty e-mail.
Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego

połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie

do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij .
1. Upewnij się, że w opcji Sieci Wi-Fi wybrano ustawienie Wł.

.

2. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.
Zamykanie mobilnego połączenia do transmisji danych

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

komórkowe+SIM i w opcji Transmisja danych wybierz ustawienie Wył.

.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji czujnik danych można monitorować wykorzystanie

danych.

Zatrzymywanie roamingu transmisji danych

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

komórkowe+SIM i w opcji Opcje roamingu danych wybierz ustawienie nie korzystaj z

roamingu.
Rzadsze pobieranie poczty

W każdej swojej skrzynce pocztowej dotknij

> ustawienia > ustawienia

synchronizacji i wybierz częstotliwość synchronizacji.