Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zapisywanie zdjęć i innych materiałów w usłudze OneDrive

background image

Zapisywanie zdjęć i innych materiałów w usłudze OneDrive

Do usługi OneDrive można przesyłać pliki zapisane w telefonie, aby łatwo uzyskiwać do nich

dostęp z telefonu, tabletu i komputera.
Do połączenia z usługą OneDrive jest wymagane konto Microsoft.
Dotknij OneDrive.
Przesyłanie zdjęć

Dotknij oraz zdjęcia, które chcesz przesłać.

Wskazówka: Aby ustawić w telefonie automatyczne przesyłanie zdjęć i plików wideo do

usługi OneDrive, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij

WSZYSTKIE USTAWIENIA. Przesuń palcem do pozycji aplikacje i dotknij zdjęcia

+aparat > OneDrive.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

31

background image

Zapisywanie dokumentu pakietu Office w usłudze OneDrive

Dotknij Office, przesuń palcem do pozycji miejsca i dotknij telefon. Dotknij pliku, który

chcesz zapisać, i go przytrzymaj, a następnie dotknij zapisz w... > OneDrive.

Wskazówka: W usłudze OneDrive możesz też zapisać dokument podczas pracy nad

nim. Dotknij

> zapisz jako..., a następnie wybierz dla opcji Zapisz w ustawienie

OneDrive. Jeśli zmienisz lokalizację Zapisz w, spowoduje to zmianę domyślnej lokalizacji

dla wszystkich plików.

Po zapisaniu dokumentów w usłudze OneDrive możesz kontynuować pracę na nich z dowolnej

lokalizacji przy użyciu urządzenia zalogowanego na koncie Microsoft.
Aby zapisać dokument pakietu Office z usługi OneDrive na swoim telefonie, otwórz dokument,

dotknij

> zapisz jako... i przełącz Zapisz w na opcję telefon.

Zapisywanie zdjęcia z usługi OneDrive z powrotem w telefonie

Dotknij Zdjęcia, wybierz albumy, dotknij OneDrive, wybierz folder i zdjęcia, a następnie

dotknij .