Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Konfigurowanie konta

background image

Konfigurowanie konta
Bądź na bieżąco — skonfiguruj w telefonie ważne konta, np. konta mediów społecznościowych

lub e-mail.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

32

background image

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > poczta+konta.

2. Dotknij opcji dodaj konto i nazwy usługi, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi

instrukcjami.