Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zarządzanie kartami SIM

background image

Zarządzanie kartami SIM
Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na

jednej z kart SIM? Możesz wybrać kartę SIM, z której będziesz korzystać.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

53

background image

Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > komórkowe+SIM.

2. Aby zmienić ustawienia karty SIM, dotknij żądanej karty.
Zmiana nazwy karty SIM

Dotknij Nazwa karty SIM i wpisz żądaną nazwę.
Wybieranie karty SIM do obsługi połączeń danych

Dotknij Karta SIM dla transmisji danych i żądanej karty SIM.
Wyłączanie karty SIM

Przełącz opcję Stan karty SIM na wartość Wył.

.

Łączenie kafelków kart SIM na ekranie startowym

Aby połączyć na ekranie startowym kafelki rozmów i wiadomości obu kart SIM w jeden kafelek,

dotknij żądanego kafelka, a następnie dotknij

> połącz kafelki.