Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Łatwa obsługa telefonu

background image

Łatwa obsługa telefonu
Powiększ czcionki, aby ekran był bardziej czytelny. Możesz również podłączyć do telefonu

aparat telegraficzny (TTY/TDD).
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

39

background image

2. Dotknij ułatwienia dostępu.
Zmiana rozmiaru czcionki

Dotknij suwaka Rozmiar tekstu.
Włączanie wysokiego kontrastu

Przełącz opcję Wysoki kontrast na wartość Wł.

.

Korzystanie z lupy

Przełącz Powiększenie na Wł.

i dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami. Podczas

korzystania z lupy przesuwaj dwoma palcami wokół ekranu. Aby zatrzymać przybliżanie,

dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami.

Korzystanie z telefonu za pomocą aparatu telegraficznego (TTY/TDD)

Wybierz dla opcji TTY/TDD wartość pełny.
Dostępne tryby TTY/TDD mogą się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.