Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pobieranie map do telefonu

background image

Pobieranie map do telefonu

Aby podczas podróży przeglądać mapy bez połączenia internetowego, przed wyjazdem zapisz

nowe mapy ulic w telefonie.
Aby pobrać i zaktualizować mapy, skorzystaj z sieci Wi-Fi.
Naciśnij Mapy >

> ustawienia.

1. Dotknij pobierz mapy > .

2. Wybierz kraj lub region.
Aktualizowanie istniejących map

Dotknij sprawdź aktualizacje.
Usuwanie mapy

Dotknij pobierz mapy, dotknij mapy i przytrzymaj ją, a następnie dotknij usuń.