Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Wysyłanie wiadomości do grupy osób

background image

Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Chcesz wysłać wiadomość do grupy osób? Utwórz grupę w centrum Kontakty, aby zbiorczo

wysyłać wiadomości do jej członków.
Dotknij Kontakty i przesuń palcem do opcji pokoje.
1. Dotknij grupy i sms lub wyślij e-mail.

2. Napisz i wyślij wiadomość.

Wskazówka: Aby utworzyć grupę, dotknij > Grupa.