Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Odpowiadanie na wiadomość

background image

Odpowiadanie na wiadomość
Nie testuj cierpliwości znajomych — odpowiadaj natychmiast.
1. Dotknij Wiadomości.

2. W opcji konwersacje wybierz rozmowę zawierającą wiadomość.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę

używaną do wysłania wiadomości. Dotknij

. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w

niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod

adresem www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.

4. Dotknij .
Przesyłanie wiadomości dalej

W widoku konwersacje dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją

przytrzymaj, a następnie dotknij prześlij dalej.
Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.