Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Czytanie wiadomości

background image

Czytanie wiadomości
Otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.
Wiadomości między Tobą a określonym kontaktem są wyświetlane w formie jednej

konwersacji. Wątek może zawierać wiadomości SMS i MMS.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

72

background image

1. Dotknij Wiadomości.

2. Aby odczytać wiadomość, naciśnij rozmowę.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz, aby inne osoby przypadkowo zobaczyły powiadomienia

o Twoich wiadomościach na ekranie blokady, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a

następnie dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > ekran blokady > Wybierz aplikację do

wyświetlania szczegółowego stanu > brak.

Jeśli nie możesz otworzyć wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:
• Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.
• Twoje połączenie danych zostało włączone. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij

WSZYSTKIE USTAWIENIA > komórkowe+SIM i przełącz opcję Transmisja danych na

wartość Wł.

.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków

pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej

wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki

akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż)

zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać

pojedyncza wiadomość.
Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może

spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za

transmisję danych.
Zapisywanie załącznika

Naciśnij załącznik, taki jak zdjęcie, i naciśnij

> zapisz.

Usuwanie rozmowy

W widoku konwersacje dotknij , wybierz rozmowę, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij

.

Usuwanie pojedynczej wiadomości z rozmowy

W widoku konwersacje dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz usunąć, i ją

przytrzymaj, a następnie dotknij usuń.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

73

background image

Usuwanie wszystkich wiadomości z telefonu

Naciśnij >

> zaznacz wszystko > .