Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Wysyłanie wiadomości e-mail

background image

Wysyłanie wiadomości e-mail
Wiadomości nie muszą piętrzyć się w Twojej skrzynce. Za pomocą telefonu możesz

odczytywać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie z dowolnego miejsca.
1. Dotknij .

2. Dotknij i konta, jeśli masz połączone skrzynki odbiorcze.

3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także

wpisać adres.

Wskazówka: Aby usunąć adresata, dotknij jego nazwy i polecenia Usuń.

4. Napisz temat i treść wiadomości.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

78

background image

Wskazówka: Telefon pomoże Ci w szybszym pisaniu wiadomości e-mail. Podczas

pisania telefon podpowie Ci możliwe następne wyrazy, jakimi możesz dokończyć zdanie.

Aby dodać słowo, dotknij sugestii. Aby przeglądać listę, przesuwaj palcem po sugestiach.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna.

5. Aby załączyć zdjęcie, dotknij .

Wskazówka: Podczas pisania wiadomości można także zrobić zdjęcie. Dotknij , zrób

zdjęcie i dotknij polecenia akceptuj.

6. Aby wysłać wiadomość, dotknij .
Wysyłanie dokumentu pakietu Office

Dotknij Office, dotknij dokumentu, który chcesz wysłać, dotknij

> udostępnij..., a

następnie wybierz odpowiednie konto e-mail.