Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Wyświetlanie wiadomości e-mail osobno

background image

Wyświetlanie wiadomości e-mail osobno
Wiadomości e-mail są porządkowane w rozmowy na podstawie tytułów. Rozmowa zawiera

także Twoje odpowiedzi. Jeśli chcesz wyświetlić każdą wiadomość z osobna, możesz wyłączyć

funkcję rozmowy.
1. Dotknij .

2. Dotknij

> ustawienia.

3. Przełącz opcję Konwersacje na wartość Wył.

.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

80