Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Usuwanie wiadomości e-mail

background image

Usuwanie wiadomości e-mail
Jeśli masz dużo wiadomości w skrzynce pocztowej, usuń niektóre z nich, aby zwolnić miejsce

w pamięci telefonu.
1. W skrzynce pocztowej dotknij miejsca po lewej stronie wiadomości, które chcesz usunąć.

2. Dotknij pól wyboru, które pojawią się obok wiadomości, a następnie dotknij .
Wszystkie wybrane wiadomości zostaną usunięte. W zależności od konta e-mail, wiadomości

mogą także zostać usunięte z serwera poczty.
Usuwanie jednej wiadomości

Otwórz wiadomość e-mail i dotknij .