Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pisanie wiadomości e-mail za pomocą głosu

background image

Pisanie wiadomości e-mail za pomocą głosu
Zamiast korzystać z klawiatury możesz podyktować treść wiadomości e-mail.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna

na stronie www.windowsphone.com.
1. Dotknij .

2. Dotknij i konta, jeśli masz połączone skrzynki odbiorcze.

3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij . Możesz także wpisać adres.

4. Dotknij pozycji Temat: > i powiedz temat wiadomości.

5. Dotknij pola wiadomości i , a następnie powiedz treść wiadomości.

6. Aby wysłać wiadomość, dotknij .