Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Odczytywanie wiadomości e-mail

background image

Odczytywanie wiadomości e-mail
Jeśli czekasz na ważną wiadomość, nie musisz odczytywać jej w biurze. Możesz odczytywać

wiadomości e-mail za pomocą telefonu.
Otrzymanie nowej wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.
1. Dotknij .

2. W skrzynce pocztowej dotknij wiadomości. Wiadomości nieprzeczytane są oznaczone

innym kolorem.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je

lub rozsuń.

Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, dotknij go, aby przejść do

witryny.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

79

background image

Czytanie wiadomości w rozmowie

W skrzynce pocztowej dotknij rozmowy, która zawiera daną wiadomość e-mail, a następnie

dotknij tej wiadomości. Rozmowa zawierająca nieprzeczytaną wiadomość jest oznaczona

innym kolorem.
Zapisywanie załącznika

Gdy wiadomość jest otwarta, dotknij załącznika, np. zdjęcia, aby pobrać go do telefonu.

Dotknij załącznika i przytrzymaj go, a następnie dotknij zapisz. Niektórych formatów plików

nie można zapisać.
Kopiowanie łącza

Otwórz pocztę, dotknij łącza i przytrzymaj je, a następnie dotknij kopiuj link.