Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Łączenie kilku skrzynek pocztowych w jednej skrzynce odbiorczej

background image

Łączenie kilku skrzynek pocztowych w jednej skrzynce odbiorczej
Jeśli masz kilka kont poczty e-mail, możesz wybrać, które z nich chcesz umieścić razem w

jednej skrzynce odbiorczej. Połączona skrzynka odbiorcza umożliwia szybki podgląd

wszystkich wiadomości e-mail.
1. Na ekranie startowym dotknij skrzynki pocztowej.

2. Dotknij

> połącz skrzynki odbiorcze.

3. Na liście inne skrzynki dotknij skrzynek odbiorczych, które chcesz połączyć z pierwszą

skrzynką.

4. Dotknij opcji zmień nazwę połączonej skrzynki, wpisz nową nazwę dla skrzynki pocztowej,

a następnie dotknij .
Nowa połączona skrzynka odbiorcza jest przypięta do ekranu startowego.
Odłączanie połączonych skrzynek odbiorczych

Na ekranie startowym dotknij połączonej skrzynki odbiorczej i

> połączone skrzynki.

Na liście dotknij skrzynek odbiorczych, które chcesz odłączyć i polecenia odłącz.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

81