Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Używanie szybkiego wybierania do nawiązywania połączeń z ulubionymi kontaktami

background image

Używanie szybkiego wybierania do nawiązywania połączeń z ulubionymi kontaktami
Szybkie wybieranie pozwala błyskawicznie połączyć się z najważniejszymi kontaktami.
1. Aby dodać kontakt do listy szybkiego wybierania, dotknij Kontakty, przesuń palcem do

kontakty i dotknij kontaktu, który chcesz dodać.

2. Dotknij numeru telefonu kontaktu i go przytrzymaj, a następnie dotknij dodaj do szybkiego

wybierania.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem za pomocą opcji szybkiego wybierania

Dotknij , przesuń palcem do szybkie wybieranie i dotknij kontaktu.