Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Przekazywanie połączeń do poczty głosowej

background image

Przekazywanie połączeń do poczty głosowej
Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do poczty głosowej, aby odsłuchać

je później.
Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem. Funkcja Dual

SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na

stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Zależnie od modelu telefonu wykonaj jedną z następujących czynności:

Dotknij >

> ustawienia. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij

odpowiedniej karty SIM. W razie potrzeby wybierz dla opcji Przekazywanie połączeń

wartość Wł.

, a następnie wpisz numer poczty głosowej otrzymany od operatora.

Przesuń palcem od góry ekranu do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > sieć+ >

ustaw i, w razie potrzeby, wpisz numer poczty głosowej otrzymany od operatora. Jeżeli

korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, przed wpisaniem numeru dotknij karty, której

chcesz używać.

W zależności od modelu telefonu można wybrać przekazywanie wszystkich połączeń do

poczty głosowej lub stosować różne ustawienia pod kątem konkretnych sytuacji, np. ustawić

inne działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby uniknąć przekazywania połączeń do poczty głosowej, wpisz inny

numer, np. numer drugiego telefonu. Aby wyłączyć usługę poczty głosowej, możesz

również skontaktować się z usługodawcą.

Zmienianie numeru poczty głosowej

Dotknij >

> ustawienia, a następnie wpisz nowy numer. Jeżeli korzystasz z telefonu

z dwiema kartami SIM, przed wpisaniem numeru dotknij karty, której chcesz używać.