Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zmiana zdjęcia profilowego

background image

Zmiana zdjęcia profilowego
Możesz wybrać swoje zdjęcie na wizytówce w telefonie. Wybierz zdjęcie, które zostało teraz

zrobione przez Ciebie lub istniejące zdjęcie profilowe dostępne w Twoich usługach sieci

społecznościowych.
1. Dotknij Kontakty i przesuń palcem do opcji kontakty.

2. Na górze listy kontaktów dotknij swojego zdjęcia.

3. Dotknij ponownie zdjęcia i wybierz jedno z dostępnych zdjęć lub dotknij znajdź inne, aby

wybrać zdjęcie z folderu Z aparatu.

4. Przeciągnij odpowiednio zdjęcie, aby dostosować jego przycięcie, i dotknij .