Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zapisywanie numeru z otrzymanej wiadomości

background image

Zapisywanie numeru z otrzymanej wiadomości
Masz odebraną wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany w

centrum Kontakty? Możesz łatwo zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów

lub dodać go do istniejącej pozycji.
1. Dotknij Wiadomości.

2. Dotknij rozmowy na liście rozmów oraz > .

3. Dotknij , edytuj numer telefonu oraz typ numeru telefonu, a następnie dotknij .

4. Wprowadź inne szczegóły kontaktu, w tym nazwę, i dotknij .