Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów

background image

Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów
Po utworzeniu grup kontaktów można wysyłać wiadomości do kilku osób jednocześnie i

wyświetlać tylko aktualizacje z sieci społecznościowych dotyczące członków grupy. Możesz na

przykład przypisać wszystkich członków swojej rodziny do jednej grupy i łatwo kontaktować

się z nimi, wysyłając jedną wiadomość.
Dotknij Kontakty i przesuń palcem do opcji pokoje.
1. Dotknij > Grupa.

2. Wpisz nazwę grupy, a następnie dotknij .

3. Dotknij i kontaktu. Aby dodać kolejny kontakt, dotknij ponownie .

4. Dotknij .

Wskazówka: W Twoim telefonie jest już grupa o nazwie Przyjaciele.

Dodawanie nowego kontaktu do grupy

Dotknij grupy, a następnie dotknij > i kontaktu.
Usuwanie kontaktu z grupy

Dotknij grupy i . Dotknij kontaktu i usuń z grupy.
Zmiana nazwy grupy

Dotknij grupy i

> zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

Usuwanie grupy kontaktów

Dotknij grupy i

> usuń.