Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Przeglądanie stron internetowych

background image

Przeglądanie stron internetowych
Komputer nie jest potrzebny — można przeglądać internet w telefonie.

Wskazówka: Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u

swojego usługodawcy sieciowego, do łączenia się z internetem używaj sieci Wi-Fi, aby

zmniejszyć koszty przesyłania danych.

1. Dotknij Internet Explorer.

2. Dotknij paska adresu.

3. Wpisz adres internetowy.

Wskazówka: Aby szybko wpisać przyrostek do adresu internetowego, np. .org, naciśnij

i przytrzymaj klawisz przyrostków na klawiaturze, a następnie wybierz żądany przyrostek.

4. Dotknij

.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

100

background image

Wskazówka: Aby wyszukiwać w internecie, wpisz wyszukiwane hasło w pasku adresu i

dotknij

.

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.

Wskazówka: Możesz także dwukrotnie dotknąć ekranu.