Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Otwieranie nowej karty

background image

Otwieranie nowej karty
Jeśli chcesz przeglądać jednocześnie kilka witryn, możesz otworzyć wiele kart przeglądarki i

przełączać je.
Dotknij Internet Explorer.
Dotknij

6

> .

Wskazówka: Aby otworzyć karty, z których korzystasz na innych urządzeniach, dotknij

6

, a następnie przesuń palcem w lewo do pozycji inne.

Wskazówka: Aby wrócić do poprzedniej strony internetowej w zakładce, przesuń

palcem w prawo.

Otwieranie zakładki do przeglądania w trybie incognito

Dotknij

6

>

> nowa karta InPrivate.

Przeglądanie w trybie incognito zapobiega zapisywaniu danych przeglądania, takich jak pliki

cookie, historia przeglądania i tymczasowe pliki internetowe.
Przełączanie kart

Dotknij

6

i żądanej karty.

Zamykanie karty

Dotknij

6

> .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

101