Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Dodawanie strony internetowej do ulubionych

background image

Dodawanie strony internetowej do ulubionych
Jeśli często odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich

szybki dostęp.
Dotknij Internet Explorer.
1. Przejdź do strony internetowej.

2. Dotknij

> dodaj do ulubionych.

3. Zmień nazwę w razie potrzeby i dotknij .

Wskazówka: Możesz również przypiąć swoje ulubione strony internetowe do ekranu

startowego. Podczas przeglądania strony dotknij

> przypnij do ekranu

startowego.

Przechodzenie do ulubionej strony internetowej

Dotknij

> ulubione i strony.

Wskazówka: Aby szybko przechodzić do ulubionych, dodaj ikonę ulubionych do paska

adresu. Dotknij

> ustawienia i w opcji Przycisk na pasku adresu kontroluje

wybierz ustawienie ulubione.