Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Łączenie komputera z internetem

background image

Łączenie komputera z internetem

Korzystanie z internetu na swoim laptopie, gdy jesteś w podróży jest bardzo łatwe. Zamień

swój telefon w hotspot Wi-Fi i korzystaj z połączenia danych mobilnych, aby uzyskać dostęp

do internetu przy użyciu laptopa lub innego urządzenia.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

99

background image

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > udostępnianie internetu.

2. Wybierz dla opcji Udostępnianie wartość Wł.

.

3. Aby zmienić nazwę połączenia, naciśnij skonfiguruj > Rozgłaszana nazwa i wpisz nazwę.

Wskazówka: Możesz także wpisać hasło do połączenia.

4. Wybierz połączenie w drugim urządzeniu.
Drugie urządzenie korzysta z danych zawartych w Twoim planie taryfowym, może się to wiązać

z naliczeniem opłat za transmisję danych. Jeśli potrzebujesz informacji o dostępności i

kosztach transmisji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.