Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Praca z aplikacją Excel Mobile

background image

Praca z aplikacją Excel Mobile
Nie musisz iść do biura, aby być na bieżąco z wynikami. Za pomocą programu Microsoft Excel

Mobile możesz tworzyć nowe arkusze kalkulacyjne, edytować istniejące i udostępniać efekty

swojej pracy w witrynie SharePoint.
Dotknij Office.
1. Przesuń palcem do opcji miejsca.

2. Dotknij lokalizacji pliku.

3. Dotknij pliku programu Excel, który chcesz edytować.

4. Aby przejść do następnego arkusza, dotknij oraz arkusza.

5. Aby zapisać skoroszyt, dotknij

> zapisz.

Tworzenie nowego skoroszytu

Dotknij ostatnie > .
Dodawanie komentarza do komórki

Dotknij

> dodaj komentarz.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

117

background image

Stosowanie filtrów w komórkach

Dotknij

> zastosuj filtr.

Zmiana formatu komórki i tekstu

Dotknij

> formatuj komórkę....

Zmiana rozmiaru wiersza lub kolumny

Dotknij wiersza lub kolumny i przeciągnij suwak.
Znajdowanie danych w skoroszycie

Dotknij pliku programu Excel i .
Wysyłanie skoroszytu w wiadomości e-mail

Dotknij pliku programu Excel i

> udostępnij....