Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Oznaczanie zdjęcia jako ulubionego

background image

Oznaczanie zdjęcia jako ulubionego
Chcesz szybko i łatwo znajdować swoje najlepsze zdjęcia? Oznacz je jako ulubione, dzięki

czemu będą wyświetlane w widoku ulubione w centrum Zdjęcia.
1. Dotknij Zdjęcia > albumy i przejdź do zdjęcia.
Jeśli zdjęcie pochodzi z albumu internetowego, możesz pobrać je do telefonu.
2. Naciśnij

> .

Wskazówka: Aby szybko oznaczyć kilka zdjęć jako ulubione, wybierz album, w którym

się znajdują, dotknij , a następnie wybierz zdjęcia i dotknij .

Wyświetlanie ulubionych

W centrum Zdjęcia przesuń palcem do pozycji ulubione.