Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Edycja zdjęć

background image

Edycja zdjęć
Możesz wykonać szybkie zmiany, takie jak obrót lub przycięcie. Możesz też skorzystać z funkcji

automatycznego poprawiania — wystarczy jedno dotknięcie.
1. Dotknij Zdjęcia > albumy i zdjęcia.

2. Dotknij

> edytuj i opcji.

Wskazówka: Jeśli pobrano aplikacje do edycji zdjęć z usługi Sklep, znajdują się one na

liście jako opcje edycji.

3. Aby zapisać edytowane zdjęcie, dotknij .