Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nagrywanie materiałów wideo z dźwiękiem przestrzennym

background image

Nagrywanie materiałów wideo z dźwiękiem przestrzennym
Możesz nagrywać dźwięk w systemie wielokanałowym Dolby Digital Plus 5.1 do materiałów

wideo. Możesz także wybrać inne ustawienia rejestrowania dźwięku w zależności od warunków

nagrywania.
Dźwięk przestrzenny Dolby jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o

dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Dostępne ustawienia dźwięków mogą się różnić w zależności od telefonu.
1. Dotknij Lumia Camera.

2. Dostępne funkcje zależą od telefonu:

Dotknij >

> ustawienia.

Dotknij i przesuń palcem do film.

3. Wybierz dla opcji Dźwięk przestrzenny wartość wł..
Funkcja dźwięku przestrzennego rejestruje dźwięk wokół Ciebie w formacie wielokanałowym

Dolby Digital Plus 5.1 z dodatkową ścieżką audio w formacie stereo AAC.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepszą jakość nagrań audio, trzymaj telefon za krawędzie

w pozycji poziomej.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

88