Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Udostępnianie zdjęć i filmów

background image

Udostępnianie zdjęć i filmów
Możesz szybko i łatwo udostępniać swoje zdjęcia i wideo znajomym i rodzinie.
1. Zrób zdjęcie lub nagraj film.

2. Na ekranie startowym dotknij Zdjęcia, przejdź do zdjęcia lub pliku wideo i dotknij go.

3. Dotknij , wybierz sposób udostępniania i wykonaj wyświetlane instrukcje.

Wskazówka: Aby udostępnić kilka zdjęć lub plików wideo naraz, dotknij , wybierz

zdjęcia lub pliki wideo i dotknij .
Wskazówka: Aby mieć dostęp do zdjęć ze wszystkich swoich urządzeń, skonfiguruj

przekazywanie do usługi OneDrive. Album ze zdjęciami przesłanymi do usługi OneDrive

będzie wtedy dostępny w centrum Zdjęcia podczas wyświetlania zdjęć. Aby

skonfigurować tę funkcję, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i

dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > zdjęcia+aparat. W aplikacji Automatyczne

przekazywanie dotknij OneDrive i wybierz odpowiednią opcję.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może

spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za

transmisję danych.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

86

background image

Nie każda usługa udostępniania obsługuje wszystkie formaty plików lub filmy nagrane w

wysokiej jakości.