Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Udoskonal swój autoportret

background image

Udoskonal swój autoportret
Aby robić doskonałe autoportrety, użyj aplikacji Lumia Selfie. Zdjęcie zostanie natychmiast

automatycznie poprawione i będzie gotowe do udostępnienia.
Aby pobrać aplikację Lumia Selfie lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję,

wejdź na www.windowsphone.com. Usługa Lumia Selfie może być niedostępna na niektóre

modele telefonów.
1. Dotknij Lumia Selfie.

2. Aby zrobić autoportret przy użyciu aparatu przedniego, po prostu dotknij ekranu. Kamera

przednia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć

na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Aby zrobić autoportret przy użyciu aparatu głównego, dotknij , aby w razie potrzeby

przełączyć aparaty. Patrz w obiektyw, postępuj zgodnie ze wskazówkami dźwiękowymi, aby

wyrównać ujęcie, a następnie utrzymaj pozycję nieruchomą podczas robienia zdjęcia.

Wskazówka: Aby uniknąć drgań kamery, dotknij

> samowyzwalacz, i wybierz

opóźnienie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

84

background image

4. Aby zmienić rozmiar autoportretu, rozsuń palce lub zsuń je do siebie, a następnie dotknij

.

5. Aby poprawić autoportret, dotknij .

6. Aby zastosować filtr do autoportretu, dotknij .

Wskazówka: Aby usunąć wszystkie poprawki i filtry z autoportretu, dotknij

> usuń

wszystkie efekty.

7. Aby zapisać autoportret, dotknij .